OBVEŠČAMO VAS O NOVOSTIH NA PODROČJU FINANC

Poletje je čas prireditev, ki jih organizirajo razna društva in druge nepridobitne organizacije.

V mesecu avgustu leta 2015 je bila sprejeta novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki je postavila nove pogoje za ustanavljanje družb in omejitve glede lastnikov teh družb.
Spomniti vas želimo, da se bliža rok za izplačilo regresa za letni dopust za leto 2016. Delodajalec mora delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati tudi regres za letni dopust.